Creative Stuff

ordinul de protecţie


Dacă vă decideţi să solicitaţi un Ordin de protecţie, citiţi prezentarea în continuare:

Legea 25/2012 permite judecătorilor să instituie măsuri imediate şi necesare pentru a vă proteja integritatea fizică şi psihică

Ordinul de protecţie este o hotărâre judecătorească prin care se pot lua măsuri precum:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei;
b) reintegrarea victimei în locuinţa familiei;
c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune astfel încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă .
e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic.
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Instanţa mai poate dispune:
- ca agresorul să suporte şi contravaloarea chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară în cazul în care nu e posibil să rămâneţi în locuinţa familială;
- ca agresorul să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie.

Ce aveţi de făcut pentru a obţine un ordin de protecţie?
E nevoie să completaţi o cerere tip pe care o puteţi descărca aici (www.dreptonline.ro/legislatie/imagini/cerere_emiterea_ordinului_de_protectie_legea_25_2012.pdf)
şi care se depune la Judecătoria de pe raza teritorială în care aveţi domiciliul sau reşedinţa; cererea poate fi introdusă personal sau prin reprezentant legal şi este scutită de taxa de timbru judiciar. Dacă doriţi să fiţi asistată sau reprezentată de avocat, trebuie să solicitaţi acest lucru printr-o altă cerere şi veţi primi asistenţă juridică gratuită.
Punerea în aplicare
Ordinul de protecţie este executoriu. Hotărârea judecătorului se comunică structurii Poliţiei în a căror rază teritorială se afla locuinţa victimei. Pentru punerea în executare a ordinului de protecţie, poliţistul poate intra în locuinţa familiei şi în orice anexă a acesteia, cu consimţământul persoanei protejate prin ordin sau, în lipsă, al altui membru al familiei.
Ce se întâmplă dacă agresorul încalcă ordinul de protecţie
Incălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an fără posibilitatea de suspendare a executării.
Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare.
Dacă mai sunteţi în pericol după ce expiră ordinul puteţi solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea v-ar fi puse în pericol.

Vezi arhiva

Noutati in domeniu

...Seminar naţional pe tema violenţei sexuale

  ONG-urile fac apel la instituţiile publice să acţioneze î...

...Comunicat de presă 28.07.2014

  „Rupem tăcerea despre violența sexuală” –...

Implicare în proiecte 

 

Reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei împotriva Femeilor

Tinerii împotriva violenţei de gen

Reţeaua "Rupem tăcerea despre violenţa sexuală"

CONNECT -  CONstruct  NEtwork  in  Counselling  for  Trauma  -  Construirea  Rețelei  de  Specialiști  în Consilierea  Traumei

 

Resurse documentare

Pentru detalii, contactaţi echipa Artemis